Разпространението на такава плътностна вълна с по-малка скорост от тази на въртене на галактиката води до процеси, аналогични на тези в чаша кафе със сметана. Разбъркването с лъжичка на сметаната води до възникване на триене на течността при стените на чашата, което забавя въртенето на външните слоеве на течността в сравнение с по-вътрешните. Възниква характерна спирала, онагледеня с някоя и друга недоразбита все още купчинка сметана.

Ученикът на Лин, Робъртс доказва, че пред плътностната вълна се разпространява ударна вълна, която сгъстява междузвездното вещество 5-10 пъти повече от това между ръкавите, което предизвиква гравитационното свиване на инертните маси вещество и начало на звездообразуване. Пламналите звезди осветяват пространството около себе си и подобно на купчинките недоразбита сметана правят спиралната структура добре различима.

Този механизъм обяснява наличието на 2 до 4 спирални ръкава, както е при повечето спирални галактики.

Възможен е и друг механизъм, описан от т.н.

- Стохастична теория или Теория на случайните процеси:

предполага непрекъснато зараждащи се и разпадащи се спирални сегменти.

През 1965 г. е направена компютърна анимация, проиграваща процесите в галактиката М 31 в Андромеда. Илюстрацията започва с възникнало смущение в произволен участък, даващ начало на звездообразуване, който поради диференциалното въртене се изтегля в дълъг тесен сегмент със спирална форма.

Постепенно процесът затихва поради изчерпване на междузвездното вещество и спиране на звездообразуването. Спиралата потъмнява, а възникналите звезди с по-малка маса следват спокойно хода на своето развитие. Междувременно на друго случайно място възниква смущение, което се разпространява като спирален ръкав или част от него, докато протичат бурните процеси на звездообразуването.

Постепенно процесът затихва поради изчерпване на междузвездното вещество и спиране на звездообразуването. Спиралата потъмнява, а възникналите звезди с по-малка маса следват спокойно хода на своето развитие. Междувременно на друго случайно място възниква смущение, което се разпространява като спирален ръкав или част от него, докато протичат бурните процеси на звездообразуването.

За произходът на смущенията и тук се предполагат същите вътрешни и външни фактори, както и при плътностните вълни.

Засега наблюдателните факти не говорят нито само в полза на единия, нито на другия механизъм. Явно истината, както обикновено се оказва е някъде помежду им или по-точно в съчетанието от двата.

Pages