Мафей І


Мафей ІІ

  • няколко галактики около южния галактичен полюс, доминирани от NGC 253 – Sculptor Group or South Polar Group ;
  • субгрупата на М 81;

Забележителната двойка галактики М 81 и М 82 заемат цялото зрително поле на орбиталната обсерватория GALEX Calaxy Explorer , Изследовател на галактичната еволюция, който разглежда Космоса в ултравиолетовия диапазон. Това позволява да се изучи звездообразуването и еволюцията на галактиките.

В долната част на изображението е разкошната спирална галактика М 81 с размери като Млечния път, в чиито спирални ръкави се виждат млади звезди. На това изображение с изкуствени цветове те са сини и са на възраст не повече от 100 милиона години. Старите звезди от галактичния център са в жълто.

В горната част се вижда неправилната галактика М 82, която демонстрира екстремалностите при раждането и смъртта на звездите. Взривовете от Свръхновите, с които завършват живота си масивните звезди, изхвърлят вещество от централните области на М 82.

Тази двойка от спирална и неправилна галактики е на разстояние 10 милиона св.г. в съзвездието Голяма мечка.

  • субгрупата на М 83

Централната част на спиралната галактика М 83

Pages