Част от субгрупата на Андромеда – спиралната галактика вляво от центъра.

  • субгрупата на Андромеда, в която са двете големи спирални галактики М 31 с обкръжение от 13 засега причислени й галактики-спътници, най-големите сред които са елипсовидни джуджета, има още 3 вероятно елипсовидни или спирални и 6 са спирални джуджета. В тази субгрупа влиза и неголямата спирална галактика М 33 в Триъгълник с 4 неправилни спътници-джуджета и
  • субгрупата около неправилната галактика NGC 3109 с 3-4 галактики-спътници.

Наблюдават се и галактики-джуджета между субгрупите, несвързани с тях.

За кратни системи от галактики има основание да се говори и при други групи от 3-4 големи галактики в съседство с галактики-джуджета:

  • субгрупата на галактиката Maffei 1, съдържаща голямата елиптична галактика заедно с по-малката Maffei 2, неправилната IC 342 и няколко малки галактики.

Субгрупата на Мафей върху карта.

Pages