Халеевата комета, изобразена на гоблен 
в чест на битката на английския крал Харолд през 1066 г

С помощта на съвременни средства ежегодно се наблюдават обикновено 10-20 комети, от които 3-5 се появяват за първи път пред очите на земните наблюдатели. Понякога има повече комети – през 1978 г. те били 31, от които 10 – съвсем непознати.

Преобладаващата част около 75% от кометите са открити от астрономи-любители.

Кометите се обозначават с годината на тяхното появяване, последователен номер или буква и с фамилните имена на първите откриватели: 1954 ХІІ Кресак-Ейбл; 1969 ІХ Чурюмов-Герасименко.

Някои особено известни комети се наричат само на имената на техните откриватели – Халей, Енке.

Кометите най-общо могат да се разделят на

  • късопериодични и (или периодични)
  • дългоперодични (или непериодични).

ПЕРИОДИЧНИ КОМЕТИ

Късопериодичните комети принадлежат към кометното семейство на някоя от големите планети, тъй като ахелият им е в близост до орбитата на съответната планета. Те циркулират между планетата и Слънцето обикновено и по периода им на поява в близост до нас може да се съди към кое кометно семейство принадлежи дадена небесна гостенка.

Разпределението на ахелийните разстояния на периодичните комети има максимуми, приблизително равни на хелиоцентричните разстояния на големите планети.

Има комети, които циркулират между някои от планетите и ахелият им е далеч от Слънцето. Такава е изненадата в края на 2007 година – кометата на Холмс с нейното ефектно избухване, поради което стана видима с просто око на нашето небе.

 

Pages