Кометата от 1532 г.

Аристотел смятал, че кометите са изпарения в атмосферата и дълго време те не били включвани в списъка на астрономическите обекти. Едва Тихо Брахе показал, че наблюдаваната от него комета от 1577 г. е по-далеч от Луната.


Кометата на Тихо Брахе от 1577г.

Нютон бил убеден, че тези тела се движат по елиптични орбити, а през 1704 г. Едмунд Халей издава книгата си “Обзор на кометната астрономия”, където бил поместен първият каталог на елементите на орбитите на 24 комети, наблюдавани през годините от 1337-1698.

В каталога си Халей обръща внимание на появилите се през 1531, 1607 и 1682 години комети, които имат много близки орбити. Оттук Халей прави извода, че това не са 3 различни комети, а една и съща комета с период на обикаляне около Слънцето 75-76 години. Халей изчислява, че следващата поява на тази комета трябва да е през 1758-9 г. Той не доживява до това време, но кометата наистина се появява.Това бил истински триумф на Нютоновия закон за всеобщото привличане и законите на Кеплер, а кометата, открита на “върха на перото” получава името на своя откривател – ХАЛЕЕВА КОМЕТА.


Едмунд Халей

Pages