Наречени са Лацертиди по името на променливата звезда BL от Гущер, открита през 1929 г. Поради точковидния си вид и неправилните промени в оптичния спектър с големи амплитуди отначало тези обекти били причислени към променливите звезди, но впоследствие било открито мощно радиоизлъчване също с неправилни промени във времето, голямо червено преместване, което ги изместило далеч във времето и пространството и ги причислило към странните далечни радиогалактики.

N -ГАЛАКТИКИ

Това са огромни елипсовидни галактики с много ярки точковидни ядра и нехарактерен спектър – без или с много широки емисионни линии.

В по-голямата си част са мощни радиоизточници и то с големи промени, което ги причислява към класа на радиогалактиките. Както при другите галактики с активни ядра и тук източникът, генериращ променливостта в оптическия и радиодиапазона идва от област с малки размери – от порядъка на около 1 св.г.

Пред 1973 г. Сендуич установява, че голяма част от тези галактики може да се разглежда като съставена от два компонента – огромна елиптична галактика с миниквазар в центъра си.

Елипсовидната гигантска галактика М 87 в центъра на галактичният куп в Дева може да се причисли към N -галактиките.

На 5 000 св.г. се е проточил мощният джет от ядрото на гигантската елиптична галактика М 87. Това огромно изхвърляне има прекусната структура и това се проследява в целия спектър. Излъчването е синхротронно, т.е. дължи се на спираловидно завихряне на бързи електрони по магнитните силови линии. Кой е източникът на тези електрони? Има идея, че в центъра на М 87 се върти масивна черна дупка, която взаимодейства с галактичното вещество. В резултат възниква мощно електромагнитно поле, което изхвърля веществото по направление на оста на въртене на галактичната черна дупка.

Галактиката М 87 е на разстояние 50 милиона св.г. и е от галактичния куп Дева.

И така, броят на активните галактики от 1% в началото нараства до 30-тина % от всички останали. Нещо повече - това че са отдалечени обекти, говори за ранния стадий на еволюцията им. Това означава, че всяка галактика, включително и нашата при формирането си е минала стадия на радиогалактика и галактика с активно ядро.

Газовият диск около свръхмасивната черна дупка в ядрото на М 87.

Pages