Единица за измерване на мощността на радиоизлъчване в астрономията

Отначало били правени опити да се въведе радиоастрономическа звездна величина по подобие на оптичната, но инженерите не възприели това. Затова е въведена единицата янски – Jy

1 Jy = 10(*-26) W / m . m . Hz

“Радиоушите” тук са дълги милиони св.г. Как ли са възникнали? В центъра на изображението е голямата необикновена елиптична галактика NGC 1316. Изследванията показват, че преди 100 милиона години тя е погълнала малка съседна галактика. В резултат, газът от междузвездното пространство се устремил към черната дупка в центъра на голямата галактика, завихрил се и част от ускорения газ е изхвърлен по направление на оста на въртене на масивната черна дупка, т.е. към галактичните полюси.

Остатъкът от тези джетове днес се наблюдава като “радиоуши”, оцветени тук в оранжево.Върху радиоизображението е нанесено изображение във видими лъчи на същата галактика.


Радиогалактиката Лебед А

Към най-ярките радиоизточници на небето са обекти като мъглявината от свръхнова Касиопея А (11 000 Jy ).

Сред галактиките с най-мощно радиоизлъчване са:

- Лебед А (8 100 Jy ), светеща като оптически обект от 15-та зв. величина, а разстоянието до нея е 550 млн. св.г. (170 Мпс).

Това, което впечатлило още в началото е, че мощното радиоизлъчване идва от два симетрично разположени обекта около оптичната галактика.

Според хипотезата на Минковски и Бааде, галактиката Лебед А е претърпяла сблъскване с друга галактика. Сблъсъкът е бил централен и макар, че звездите се разминали, облаците от газ силно се нагрели и като пъргави топки отскочили встрани. Разликата в скоростите на двете малки области е 3 000 км/сек, което е в съгласие с хипотезата за сблъсък.

- Центавър А е само на 2 Мпс разстояние от нас и е отъждествен с оптическата галактика NGC 5128 от 9-та зв. в. Тя също проявява двойнственост в радиоизображението.

Pages